rhy.fi
Turvallisuus


Ryhmämetsästyksen muistilista sinun ja metsästyskavereidesi turvaksi

Ohjeet pdf muodossa


• Metsästyksen johtaja tai hänen valtuuttamansa osoittaa passipaikat.

• Laita Tracker päälle ja salli oman sijaintisi näkyminen

• Passipaikalla varmista läheisten passimiesten sijainti ja että he tietävät paikkasi. Kuittaa passipaikalle saapuminen radiolla.

• Koiranohjaaja: selvitä passimiesten sijainnit ja ilmoita oma sijaintisi radiolla riittävän usein.

• Varmista turvallinen ampumasektori huomioiden muut metsästäjät ja rakennukset. Huomioi myös luodin pitkä lentomatka. Merkitse kielletty sektori maastoon ja mieleesi.

• Passiin asettumisen jälkeen älä liiku passipaikalta tai vaihda paikkaa.

• Jos joudut lähtemään passipaikalta kesken metsästystapahtuman, ilmoita siitä aina viereisille passimiehille ja metsästyksen johtajalle. Varmista, että viesti on mennyt perille. Jos yhteyttä ei suoraan ole pyydä kavereita ketjuttamaan viestiä.

• Haukulle menemisestä ja ampumisesta on sovittava metsästyksenjohtajan kanssa.

• Asenna lipas ja laita patruuna piippuun vasta passipaikalla ja ota lipas aseesta ja patruuna pois piipusta heti kun metsästystapahtuma on ohi ja viimeistään ennen passipaikalta lähtemistä.

• Kun olet ampumassa hirveä, peuraa tai muuta metsästyksen johtajan sallimaa riistaa.
- Varmista, ettei eläin ole kielletyllä ampumasektorilla.
- Varmista, ettei taustalla ole muita ihmisiä tai omaisuutta.
- Varmista koiran ja koiranohjaajan sijainti.
- Ajometsästyksessä on oltava riittävästi etäisyyttä ajoketjuun.
- Epävarmassa tilanteessa jätä ampumatta. Ampumatonta laukausta ei tarvitse katua.
- Huomioi oma kokemuksesi ja ampumataitosi ja ammu vain, jos olet varma osumasta.
- Pyri ampumaan eläimeen vain yksi hyvin tähdätty laukaus.


• Jos huomaat, ettet ole ampunut kuolettavaa laukausta, pysy rauhallisena ja katso voitko ampua turvallisesti toista kertaa.

• Laukauksen / laukausten jälkeen ilmoita tilanteesta radiolla.

• Kun ampumatilanne on ohi, varmista ase välittömästi.

• Passissa pysytään metsästyksenjohtajan antamien määräysten mukaisesti.


Yleistä:

• Jokainen vastaa omasta toiminnastaan ja opastaa tarvittaessa muita turvalliseen toimintaan.

• Metsästyksenjohtaja vastaa kokonaisuudesta ja tekee päätökset.

• Muistetaan jättää passipaikka vähintään yhtä siistiin kuntoon kuin se sinne mentäessä oli.

• Liikutaan teillä ja metsässä muut huomioiden.


Lähteet: Riista.fi

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös